NETFORK Akademija je strokovno izobraževanje z dolgoletno tradicijo, ki bo letos sprejela že 11-to generacijo Menedžerjev za digitalno poslovanje. V okviru izvajanja izobraževanje se je v preteklih letih, Alumni klubu pridružilo ogromno strokovnjakov in predavateljev, ki skupaj z diplomanti, sestavljajo mrežo digitalnih strokovnjakov, ki so danes zaposleni na vodilnih položajih v največjih organizacijah in podjetjih v Sloveniji. Z vstopom v NETFORK Akademijo postanete del NETFORK mreže, ki vam omogoča mreženje, spoznavanje in poslovno sodelovanje v okviru dejavnosti in aktivnosti Alumni kluba.

Menedžer za digitalno poslovanje

»Menedžer za digitalno poslovanje« v širšem pomenu pojma je tisti, ki je usposobljen za vodenje spletnih projektov in spletnega poslovanja na najvišjem nivoju, skozi vse njegove faze – načrtovanje, izvajanje in upravljanje. To pomeni, da je oseba bodisi usposobljena za vodenje timov, ki posedujejo ta znanja, bodisi, da ta znanja poseduje sam.

Znanja, kompetence in veščine, ki jih pridobijo udeleženci NETFORK Akademije

 • Vodenje in doseganje rezultatov v digitalnem gospodarstvu.
 • razumevanje zakonitosti spletnega nakupnega procesa in spreminjajočih se nakupnih navad.
 • Učinkovita uporaba interneta kot prodajnega in komunikacijskega orodja ter umestitev le-tega v marketinški splet.
 • Multidisciplinarna znanja za vodenje spletnih projektov, spletnega uredništva in spletnega poslovanja.
 • Upravljanje razvojne klime in okoliščin za spremembe, ki jih povzročata digitalizacija in internet.
 • Obvladovanje procesa načrtovanja in postavitve spletnega mesta z načrtovanjem strategije spletnega nastopa in določanjem ključnih indikatorjev učinkovitosti (KPI–jev).
 • Učinkovita in strokovno ustrezna komunikacija s podizvajalci (agencijami, programerji, oblikovalci, mediji ...).
 • Poznavanje metod optimizacije spletnega mesta za spletne iskalnike (SEO) in drugih načinov dvigovanja vidnosti spletnega mesta in ugleda organizacije na spletu.
 • Poznavanje načel dobre spletne uporabniške izkušnje in razumevanje navad uporabnikov interneta.
 • Poznavanje osnovnih pravnih zakonitosti pri spletnem poslovanju.
 • Poznavanje in uporaba ključnih orodij in procesov spletne analitike (Google Analytics idr.).
 • Načrtovanje, izvajanje in evalvacija oglaševalskih akcij na internetu (Google Adwords idr.).
 • Poznavanje in uporaba spletnih družbenih omrežij v poslovne namene (Facebook, Twitter, Snapchat idr.).
 • Poznavanje trendov na področju mobilnega in video marketinga ter drugih novih tehnologij.

Poslanstvo

Poslanstvo NETFORK Akademije je, da nudi vedno aktualne odgovore na potrebe slovenskih podjetij, drugih organizacij in posameznikov po učinkovitih in praktičnih znanjih za načrtovanje, izvajanje in upravljanje spletnih projektov in spletnega poslovanja na najvišjem nivoju.

Odgovore na ta vprašanja iščemo organizatorji vsako leto znova med izkušenimi praktiki in teoretiki spletnega poslovanja iz Slovenije in tujine – predavatelji NETFORK Akademije.

Z uresničevanjem svojega poslanstva želimo po svojih močeh, z združevanjem prispevati k razvoju slovenskega poslovnega interneta in slovenskega gospodarstva nasploh.

Priporočena predznanja

Program NETFORK Akademije je vedno zastavljen tako, da predznanja niso nikakršna ovira ali omejitev pri sprejemu udeleženca.

Skozi celotno izobraževanje si prizadevamo ohranjati čimbolj individualiziran pristop, ki se odraža tudi pri ciljih, ki si jih udeleženci zastavijo. Nekaterim je dovolj, da jim da izobraževanje celosten pogled na internet, kot del celotnega marketinškega spleta in enega od poslovnih procesov v podjetju, nekateri pa želijo osvajati tudi bolj specifična znanja in veščine za dnevno menedžiranje spletnega poslovanja.

Pojmi, za katere je zaželeno, da jih udeleženci vsaj malo poznajo so:

 • načrtovanje in postavitev spletnega mesta – z vidika vodenja projekta in koordiniranja podizvajalcev;
 • iskalni marketing;
 • optimizacija spletnega mesta za iskalnike;
 • zakup ključnih besed;
 • spletna analitika (Uporabniška izkušnja, Google Analytics...);
 • marketing in PR;
 • spletno oglaševanje;
 • pisanje za splet;
 • spletna družbena omrežja.