Pravna obvestila/ Politika o varstvu osebnih podatkov/ Piškotki

Pravna obvestila

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

 

Avtorske pravice

© Copyright 2011 Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja , ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

 


Politika o varstvu osebnih podatkov

Hramba podatkov

Osebne podatke podjetje hrani, v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Podjetje hrani podatke stranke, ki so potrebni za izvedbo storitve še 5 let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podjetje osebne podatke strank hrani po poteku tega obdobja še 5 let (skupaj torej 10) v arhivu na podlagi upravičenih zakonitih interesov upravljavca, ki so: kvalitetnejše zagotavljanje storitev, lažje in hitrejše odpravljanje napak, učinkovitejše svetovanje strankam, omogočanje uveljavljanja pravic strankam, predvsem na področju garancije in jamčevalnih zahtevkov.

Podjetje navedene osebne podatke uporabi izključno in skladno z namenom, ki ga je opredelil posameznik. Podjetje se zavezuje, da osebni podatki ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam.

 

Pravice na področju varstva osebnih podatkov

Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

  •  pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
  •  pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
  •  pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov;
  • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno.
  • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

 

Pravice naročnikov e-novic

Elektronske naslove oseb, ki so se prijavile na e-novice, uporabljamo in hranimo za namen obveščanja o novostih Akademije za poslovni internet - NETFORK. Za pošiljanje novic uporabljamo aplikacijo ePrvak, s katero upravlja E-laborat d.o.o.  Elektronskih naslovov brez vaše privolitve ne posredujemo tretjim osebam.

Prijavo na e-novice lahko kadarkoli prekličete. To storite tako, da nam pisno sporočilo o odjavi pošljete na elektronski naslov info@netfork-akademija.si. Ko se boste odjavili, bomo vaš elektronski naslov z vsemi informacijami v bazi prejemnikov e-novic izbrisali. Svojo privolitev lahko kadarkoli umaknete oz. prekličete. Kadarkoli lahko tudi zahtevate tudi vpogled, popravek, prenos in ugovor na elektronski naslov info@netfork-akademija.si.

 

Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Upravljavec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju je potrebno obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v 5 delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev upravljavca po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba mora biti pisna ali v enakovredni elektronski obliki in  skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 


Piškotki


Ponudnik  na spletnem mestu www.netfork-akademija.si uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Piškotki so tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na uporabnikovo napravo, s katero je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko ponudnik dostopa do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Ponudnik s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše in uporabniku bolj prijazno in prilagojeno delovanje in prikazovanje spletnega mesta, obenem pa mu piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov in pri beleženju obiska (statistični nameni) ter za bolj učinkovito oglaševanje.

Piškotki oziroma podatki, zbrani z njihovo pomočjo, sami po sebi ne omogočajo identifikacije uporabnika v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in z njimi ni mogoče ugotoviti, za katero konkretno osebo gre. Dovoljenja za namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli nastavi tudi v svojem spletnem brskalniku, ki ga uporablja za dostop do spletnega mesta www.netfork-akademija.si.

Ponudnik na spletnem mestu www.netfork-akademija.si uporablja lastne piškotke, obenem pa omogoča nekaterim tretjim osebam, da na uporabnikovo opremo namestijo svoje piškotke (t. i. piškotki tretjih).

Podatki o posameznih piškotkih, o upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in o trajanju piškotkov so navedeni v spodnji tabeli:

Upravljavec podatkov Ime piškotka / trajanje Namen obdelave zbranih podatkov
Google Inc. _gat_UA-1627672-4 / 1 minuta Spletna analitika in statistika. Več o posameznih piškotkih in njihovem delovanju ter o namenu uporabe zbranih podatkov lahko preberete tukaj (v angleščini).
Google Inc. _gid / 24 ur Spletna analitika in statistika. Več o posameznih piškotkih in njihovem delovanju ter o namenu uporabe zbranih podatkov lahko preberete tukaj (v angleščini).
Google Inc. _ga / 2 leti Spletna analitika in statistika. Več o posameznih piškotkih in njihovem delovanju ter o namenu uporabe zbranih podatkov lahko preberete tukaj (v angleščini).


Vaše nastavitve glede piškotkov na naši spletni strani lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo Ponastavi preference za piškotke.

Uporabnik lahko dovoljenja za namestitev piškotkov nastavi in kadarkoli spremeni, prilagodi ali prekliče tudi v brskalniku, s katerim dostopa do spletnega mesta.

V primeru če zavrnete piškotke, bomo na vašo napravo namestili piškotek z namenom, da si to odločitev zapomnimo.

 

Upravljavec podatkov

E-laborat, svetovalno analitična družba, d.o.o.

Letališka cesta 5

1000 Ljubljana

 

Kontaktni podatki

Tel: +386 (0)1 565 52 92

Mail: info@netfork-akademija.si