Jaka Repanšek

RePublis d.o.o. - partner

Strokovnjak na področju:

  • Medijsko pravo

  • Internetno pravo

  • Pravo oglaševanja

  • Pravo informacijskih tehnologij

Jaka Repanšek se poklicno in strokovno ukvarja z medijskim pravom, internetnim pravom, pravom oglaševanja in pravom informacijskih tehnologij. Več kot desetletna poklicna pot na področju t.i. "TIME" podjetij (telecoms, internet, media, entertainment) je privedla do ustanovitve svetovalne družbe RePublis d.o.o., ki nudi podporo poslovanju tehnološkim, internetnim, oglaševalskim in medijskim podjetjem. S Slovensko oglaševalsko zbornico sodeluje od ustanovitve projektov NRBRPN in MOSS, spisal pa je tudi poglavje o avtorski pravici v oglaševanju v priročniku Dobra praksa ter je soavtor knjige Medijsko pravo in avtor številnih strokovnih člankov.

Repanšek je univerzitetni diplomirani pravnik na Pravni fakulteti v Ljubljani z zaključenim specialističnim študijem evropskega prava (Univerza v Cambridgeu in Pravna fakulteta v Ljubljani) in MBA (CIMBA, University of Kansas) ter je član domačih in mednarodnih strokovnih združenj.

Intervju

Katera so ključna pravna področja, ki  jih mora Menedžer za digitalno poslovanje poznati?

Prvo področje je področje prava intelektualne lastnine, ki se deli na industrijsko lastnino in avtorske pravice. Celotna digitalna industrija spada na področje t.i. ''copywriting'' pravic in vse kar ustvarjamo iz naslova digitalnega poslovanja spada na to področje regulacije.

Sledi področje iz varstva osebnih podatkov, ki je v predavanja vključeno že vsa leta, seveda pa bodo v letošnjem letu še posebno izpostavljena. Omeniti tudi velja, da v Evropsko unijo prihodnje leto prihaja uredba E-Privacy Regulation, ki bo delovala kot dopolnilna zakonodaja GDPR-ju.

Poznati je potrebno področje obligacijskega prava – sklepanje pogodb na internetu med subjekti, ki se med seboj ne poznajo ipd. Pomembno je tudi področje vsebine spletnih medijev in vsebine komunikacij, kaj so etična in kaj so pravna pravila in kaj sploh lahko nekdo kot menedžer komunicira prek spleta.

Nekaj področij je vedno aktualnih, pravna regulacija blockchaina …

Oglejte si celoten intervju

Jaka Repanšek na NETFORK Akademiji predava:

Pravni vidiki spletnega poslovanja

Pravo je zelo vpeto v digitalno poslovanje vsakega podjetja. Poznavanje osnovnih in najpomembnejših področij je nujno za vse, ki se ukvarjajo in delujejo na spletu. Vsaj osnovo morajo imeti tudi ''nepravniki'', saj drugače težko sledijo zakonskim regulativam in spremembam, ki bodo v prihodnjih letih še bolj pogoste in zahtevne. 

POGLEJ SI CELOTEN PROGRAM